Behandlingstekniker

Det finns en mängd behandlingstekniker som kan vara aktuella beroende på patientens problematik. 

HVLA är det officiella benämningen på kiropraktisk justering. Syftet är att skapa ett undertryck i ledvätskan genom en snabb kort indikeringsrörelse vilket ger en normalisering av nervtrafiken till en involverad struktur (muskel,ledband,ledkapsel) som hindrar den normala rörelsen.

Mobilisering är en långsammare metod vars syfte är att öka muskelns dynamik och därmed ledrörelsen.

Triggerpunktsbehandling är ett effektivt sätt att syresätta muskeln efter en justering.

Massage är ett annat sätt att syresätta muskeln efter justering.