Graviditet

Under en graviditet utsätts kroppen för betydande påfrestningar. För att hjälpa kroppen att klara av den förändrade belastningen kan en optimering av hållning och neurologi ge goda förutsättningar att klara av den stundande graviditetens slutskede.

Naturligtvis anpassas behandlingen efter vilket stadie du är i din graviditet.

Vi har goda erfarenheter av att förebygga smärta och obehag som annars kan komma under graviditeten.