Idrottsskador

Många gånger kommer skadan av en alltför entusiastisk träning som begränsar återhämtningen. Vi kan optimera uppbyggnadsträningen och vi kan analysera redan besvärande skador och på snabbast möjliga väg få idrottsutövaren aktiv igen.