Testcenter

KIROPRAKTIK och TESTCENTER - en oslagbar kombination

KVALITETSÄKRING - MINSKAD SJUKSKRIVNING

Många har någon gång varit till kiropraktorn och fått hjälp med sin smärta eller sin skada. Några har även varit förutseende nog att gå regelbundet för att förebygga skador och felaktiga rörelsemönster som leder till skador. 
Ofta får patienten, efter behandling, en uppmaning om att göra eventuella förebyggande övningar hemma, eller i bästa fall ett regelrätt träningsprogram.  
Erfarenheten säger dock att övningarna sällan upprätthålls och de rörelsemönster som lett till skada därför ofta återkommer. 
En nyutvecklad metod som kombinerar fysiologisk vetenskaplig fakta och robotteknik är på väg att nå ut till bredare kretsar än elitidrotten. 
Systemet är unikt på marknaden och ger möjlighet till detaljerad testdata och analys av hela funktionella rörelser. De vill säga rörelser som personer utför på sitt arbete, i sitt idrottsutövande eller i trädgården.
Genom att kombinera dessa områden, testresultat, kiropraktisk analys och behandling, kan man idag nå en helt annan nivå vid behandling av skada eller förebyggande av skador. Behandlingen kan kvalitetssäkras genom verifiering grafiskt och ge en långvarig effekt där naturliga rörelsemönster stabiliseras.

Graf

• "Tidigare var terapeuten tvungen att hänvisa sina patienter till hemträning eller egenträning i konventionellt gym. 
Terapeuten kan idag med systemet skräddarsy funktionella rörelser med flera leder involverade. Det finns inte någon annanstans. Tidigare fanns möjligheten att mäta rörelser över en led. Det hade sällan med verkligheten att göra. Nu kan jag i detalj studera kraftutvecklingen i en funktionell (verklig)rörelse och bedöma var svagheten sker i rörelsen och därmed förutsäga en kommande skada. Här kan jag då behandla svagheten och dessutom träna upp svagheten i den specifika rörelsen både excentriskt och koncentriskt. Jag ser ingen begränsning i vilken typ av rörelser som jag , med systemet, kan simulera."

• ”Vinsten för mig som terapeut är att med systemet kan jag kvalitetssäkra rörelserna i rehabiliteringen och minska rehabiliteringstiden. Jag kan även öka kvaliteten i min bedömning då jag med systemet kan verifiera den svaghet som jag upptäckt kliniskt.”

• ”Vinsten för patienterna är att de får ett unik tillfälle att lära sig vilka rörelser som är specifikt viktiga för just dem. Motivationen ökar då de dessutom kan se, svart på vitt, vilka framsteg som görs. Att sedan rehabiliteringstiden sjunker är ju ingen direkt nitlott.”

För att nå en långvarig effekt måste en optimal neuromuskulär rörelse skapas och behållas. 
Detta kan uppnås genom att kombinera testresultatet med kiropraktisk behandling och därefter kvalitetssäkra efterbehandlingen av rörelsen med kontrollerad funktionell träning i test- och träningssystemet.