Zonterapi

Zonterapi är en naturlig behandlingsform, som hjälper kroppens självläkande förmåga. Behandlingen, som även kallas reflexologi, sker genom tryck/masserande, på olika punkter/zoner på fötter eller i ansiktet. Genom detta aktiveras kroppens organ, till självläkning.

Hur gammal denna behandlingsmetod är, är svårt att veta exakt, men Zonterapins ursprung får vi söka i förhistorisk tid. Man har hittat väggmålningar i gravkammare, i Egypten. som visar zonterapibehandling. De är troligen från omkring år 2330 före Kristus.

Zonterapi har även använts av ”ursprungsbefolkningar” i fler delar av världen, som Kina, Syd- och nordamerika.
I början på 1970-talet, kom zonterapin till Sverige, från USA via England, Tyskland och Danmark. 
Numera är det en känd behandlingsmetod i hela världen. 

Vad kan zonterapi vara bra för?

Zonterapi kan hjälpa till att lindra de allra flesta besvär, men kan rekommenderas särskilt, vid tex:

  • Mag- tarmbesvär
  • Stress- och stressrelaterade besvär
  • Barnlöshet
  • Huvudvärk och migrän
  • Klimakterie- och övergångsbesvär
  • Oregelbunden och smärtsam menstruation
  • Öron- och bihåleinflammation
  • Utrensning

En zonterapibehandling tar c:a 40-45 minuter.   

Jag rekommenderar 3-5 behandlingar, för att du ska känna om det fungerar för dig. En behandlingsserie kan vara på c:a 10 gånger.
Du kommer att få en del råd med dig hem, för att effekten av behandlingarna ska bli så bra som möjligt. 

Min önskan är att vi har ett samarbete, där zonterapin ”sätter igång” din kropp och du själv hjälper den, där hemma. Detta för att kunna uppnå en så optimal hälsa, som möjligt.

Ansiktszonterapi fungerar som fotzonterapin, men är även väldigt avslappnande, varför jag föreslår det som ett alternativ till massage, om du vill ha en lugn, avkopplande stund!